About
Your location now is: Home > About > Leadership

Leadership

 

Zheng  Xiaojing

Chair of University Council

Yang Zongkai

President

 

 

 

 

Yang Zongkai

Vice Chairman of University Council

Li Jiandong

Vice President

Jiang Shunhao

Vice President

Liu Yanping

Vice President

 

Yang Yintang

Vice Chairman of University Council

 

Gao Xinbo

Vice President

Ren Xiaolong

Vice President

Shi Guangming

Vice President

Xie Junzhan

Chief Accountant

Ren Yingkun

Vice Chairman of

University Council

Ren Xiaolong

Vice Chairman of

University Council

 

 

 South Campus
Add: 266 Xinglong Section of Xifeng Road, Xi’an, Shaanxi 710126
Tel: 86-29-81891818
North Campus

Add: No. 2 South Taibai Road, Xi’an, Shaanxi 710071
Tel: 86-29-88202212 

support:xianjuli