Leadership

Position : Home > About > Leadership

Leadership
  • Xianyou Zha

    Secretary of the CPC Xidian University Committee

  • Zongkai Yang

    President

Secretary of the CPC Xidian University Committee

Xianyou Zha

President

Zongkai Yang

Deputy Secretary of the CPC Xidian University Committee

Zongkai Yang

Yintang Yang

Yingkun Ren

Xiaolong Ren

Vice President

Junzhan Xie

Shunhao Jiang

Xiaolong Ren

Guangming Shi

Quan Wang

Feng Shi