Leadership

Position : Home > About > Leadership

Leadership
  • Xianyou Zha

    Secretary of the CPC Xidian University Committee

  • Xinliang Zhang

    President

Secretary of the CPC Xidian University Committee

Xianyou Zha

President

Xinliang Zhang

Deputy Secretary of the CPC Xidian University Committee

Xinliang Zhang

Yintang Yang

Yingkun Ren

Xiaolong Ren

Vice President

Shunhao Jiang

Xiaolong Ren

Quan Wang

Jincheng Zhang

Songtao Lin